Vinexcellence

 Яна Петкова

София
ул. Бенковски 55
мобилен: 088 752 1607

info@vinexcellence.com

Венсан Алла

Франция, Бордо
valla.constance@wanadoo.fr

 

Иван Пастухов

в Париж:

тел.: +33 614055244 /+33 953727277

в София:

тел.: 0898341035 / 8513489

ivan@pastoukhov.com